Tot i que encara és una incògnita, de mica en mica es va avançant en el coneixement sobre la immunitat del coronavirus. Segons un estudi de l’IrisiCaixa, els anticossos que protegeixen de la covid-19 es mantenen a l’organisme de les persones que s’han contagiat del virus durant un mínim de sis mesos des del moment de la infecció.

L’estudi conclou que la producció d’anticossos és més elevada en els casos de covid més greus, i més baixa en els malalts lleus i asimptomàtics. Però tot i així, tots ells han mantingut els anticossos durant els sis mesos que ha durat l’estudi, en què el personal investigador ha seguit 210 persones infectades per la covid-19. Els participants en l’estudi van tenir una PCR positiva durant la segona onada, la meitat eren asimptomàtics, mentre que l’altra meitat va requerir hospitalització.

Resposta immunitària de 210 pacients

D’aquesta manera, s’ha pogut observar que els pacients hospitalitzats arriben als nivells màxims d’anticossos 17 dies després de presentar els primers símptomes i, a partir d’aquest termini, la resposta immunitària comença a decaure de manera pronunciada. Un dels investigadors de l’estudi, Edwards Pradenas, explica que la disminució és necessària perquè “una resposta immunitària tan potent durant massa temps podria ser perjudicial”, i per això el sistema immunitari redueix l’activitat.

Els investigadors de l’IrsiCaixa, impulsat per la Fundació La Caixa i el Departament de Salut, apunten el repte que tenen encara: estudiar quins són els nivells mínims necessaris d’anticossos per combatre la SARDS-CoV-2. I es plantegen anar més enllà.