La sentència reconeix l’“existència de cessió il·legal dels treballadors demandants de la cedent Antena Local a la cessionària ICB”, i considera provat que els demandants van estar treballant per a l’empresa pública que gestiona Barcelona Televisió, tot i estar contractats per la productora Antena Local, propietat de Mediapro.

La sentència obliga les societats condemnades a pagar als quatre treballadors la part de més del sou que haurien cobrat en cas de treballar per a ICB, a més d’un 10 % d’aquesta quantitat en concepte d’interessos, i obliga la societat municipal a incorporar-los a la seva plantilla. Es tracta de quatre treballadors que treballaven per al programa ‘El pla B’, que Antena Local realitzava per a BTV. Les societats condemnades tenen ara cinc dies per recórrer contra la sentència, que és de caràcter no ferm.

El primer judici d’una seixantena de demandes

D’altra banda hi ha una seixantena de demandes similars de cessió il·legal presentades per treballadors de BTV contractats per la productora BCN Audiovisual, del grup Lavinia. Els demandants denuncien que la situació laboral en què es troben lliga la durada dels seus contractes a les concessions de les productores, tot i treballar per a la televisió pública de Barcelona.