avortament fàrmacs

(ACN/Redacció) El Departament de Salut, acompanyat pel d’Igualtat i Feminismes, ha presentat el nou protocol de la interrupció voluntària de l’embaràs amb medicaments. La gran novetat és que s’amplia el termini permès, des de les nou setmanes actuals fins a les 14. Així, s’equipara amb els avortaments instrumentals, que tenen també el límit a la catorzena setmana.

Informació i acompanyament a les pacients

La publicació del nou protocol coincideix amb el Dia Internacional per a la Despenalització de l’Avortament, el 28 de setembre. Preveu, d’una banda, la informació i acompanyament que ha de rebre la dona que se sotmeti al procés, i de l’altra, un procés d‘informació i formació als hospitals de Catalunya perquè incorporin com a pràctica clínica la interrupció voluntària de l’embaràs amb el mètode farmacològic. Un mètode que consisteix en l’administració de dos fàrmacs i que es continuarà fent fins a les 10 setmanes en l’atenció primària i entre la 10 i la 14, en l’entorn hospitalari.

Les 6 claus de la nova llei de l’avortament, que inclou la baixa per regla dolorosa
Totes les propostes de l’avantprojecte estan subjectes a canvis fins dimarts, 17 de maig, quan el Ministeri d’Igualtat confia a aprovar-lo al Consell de Ministres

Més opcions per a les dones

“Esperem que les dones tinguin una millor garantia de poder escollir de forma informada aquella opció en què se sentin més còmodes i segures. Es tracta d’augmentar la capacitat d’elecció de la dona”, afirma Ramon Escuriet, responsable del Pla d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva. En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha defensat que han augmentat en els últims mesos els centres que fan interrupcions voluntàries al llarg del territori, si bé cal continuar ampliant-ne el nombre.

Protocol basat en l’experiència de tres hospitals

El protocol s’ha fet a partir de l’experiència prèvia i el suport científic de tres hospitals que ja estaven fent avortaments farmacològics. El 57 % dels avortaments fins a la setmana 9 van ser farmacològics a Catalunya el 2020 i a partir de la desena, el 12 % (en els tres centres de referència).