El Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat aquest dimarts un pla d’acció per al tractament i erradicació de l’amiant extensiu als 36 municipis que integren l’Àrea Metropolitana. La proposta preveu fins a nou mesures que s’aplicaran de forma progressiva amb l’horitzó de l’any 2028, tal com determinen les recomanacions de la Comissió Europea. L’organisme metropolità preveu oferir suport als ajuntaments més petits i que disposin de menys mitjans i recursos per afrontar les mesures adients. Entre les accions concretes que fixa el pla, la més immediata és la que està duent a terme TMB als combois i instal·lacions, i que preveu retirar tot l’amiant en un termini màxim de quatre anys.

El pla també preveu implantar protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) en casos relacionats amb obres, espais públics, parcs i jardins, cicle de l’aigua i escombraries. Concretament, el sistema haurà de controlar tot el cicle dels treballs, des de la inspecció dels espais amb obres previstes, la detecció i identificació dels elements amb amiant, les actuacions necessàries i el seguiment per garantir que la retirada es fa adequadament.

L’AMB també vetllarà per la detecció de materials amb presència d’amiant en les inspeccions tècniques d’habitatges (ITE) i abordarà la problemàtica en el Pla Director Urbanístic (PDU) i el seu posterior desplegament. A més, planteja la creació d’una certificació professional acreditada per als operaris que superin mòduls de formació específics sobre el tractament amb amiant. En paral·lel, estudiarà l’ampliació de les subvencions per als treballs de desamiantatge en la rehabilitació d’edificis i especialment en els barris més vulnerables.

Reunió amb els jubilats de Macosa i Alstom

Una comissió d’antics treballadors de les fàbriques Macosa i Alstom, col·lectiu que l’any 2018 va alçar la veu per reclamar la retirada de l’amiant a l’àrea metropolitana, s’ha reunit aquest dimarts amb la presidenta de l’AMB, Ada Colau. Els jubilats d’aquestes empreses fa dos anys que exigeixen actuacions urgents per solucionar els problemes sanitaris, laborals i tècnics derivats de la presència d’amiant, i aquest dimarts han assistit el ple en què s’ha aprovat el pla.