Aquest és el quart any que els alumnes de quart d'ESO han hagut de realitzar les proves d'avaluació en competències bàsiques. I per primera vegada, des de 2012, hi ha hagut un lleuger descens de puntuació en la majoria de les matèries. Ho veiem en els resultats. Tenint en compte que el Departament d'Ensenyament fixa en 70 la puntuació mínima que cal assolir, en llengua catalana, la nota mitjana ha estat de 76,3. Una mica per sota de la de l'any passat. Pel que fa a la llengua castellana, la situació és molt similar. També baixa lleugerament la mitjana en matemàtiques, fins als 68,7 punts. L'anglès, en canvi puja respecte de l'any passat. Un descens que la Generalitat atribueix al fet que aquest any les proves han estat més inclusives. És a dir que hi ha hagut més alumnes amb necessitats educatives especials o nouvinguts que no tenen un domini suficient de les llengües. IRENE RIGAU, consellera d'Educació "Allà on afecta més, en matèries on les bandes baixes són molt importants, és en el domini lingüístic. Si hi havia alumnes que quedaven exclosos i ara els hem posat i tenien dificultats per exemple, com la dislèxia, és evident i té lògica que hagin afectat més a les àrees lingüístiques". Tot i això, les puntuacions continuen sent millors que no pas les del primer any, el 2012. El govern català creu que això és una mostra que el model educatiu funciona "Podem dir que l'aposta pel model plurilingüe del Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha anat a favor de totes les llengües" Destaquen els bons resultats que s'obtenen en la comprensió oral de l'anglès i en canvi es punxa en geometria. Per això Ensenyament ha arribat a un acord amb la Universitat Oberta de Catalunya per oferir formació voluntària als professors que la solicitin.

L’anglès és l’única de les quatre assignatures de la prova de competències bàsiques en què els alumnes de quart d’ESO milloren resultats respecte de l’any passat. Així, al conjunt de Catalunya han obtingut 69,3 punts de mitjana, sensibliment per sobre dels 66,9 de l’any passat. Una xifra que en el cas de les escoles del Consorci d’Educació de Barcelona s’enfila fins als 74 punts, la més alta de tot Catalunya. Un pas importantíssim, segons la consellera Rigau, especialment pel que fa “al domini oral” de la llengua. En canvi, en les altres tres assignatures de la prova, català, castellà i matemàtiques, els resultats han empitjorat. En la prova de català els alumnes han obtingut 76,3 punts (78,5 en el cas de Barcelona), gairebé un punt per sota que l’any passat (77,1). Els resultats de l’examen de castellà són similars. Al conjunt de les escoles catalanes la puntuació és de 75,2 (77,9 a les de Barcelona, la més alta del país), un altre cop per sota del 76,4 de 2014.

El problema de la geometria

També en matemàtiques el resultats de la prova han empitjorat i baixen per sota del llindar dels 70 punts. Així, s’ha passat d’una puntuació de 69,1 l’any passat als 68,7 punts d’aquest any. L’explicació, segons Ensenyament, cal buscar-la en l’apartat de geometria de la prova. Els problemes que es plantejaven en l’examen estaven basats en qüestions de la vida quotidiana en què, a banda de treballar la intuició, també calia fer una anàlisi crítica i canviar la unitat de càlcul en diferents ocasions. Uns exercicis que només van superar (depenent del problema) entre el 26 i el 36% dels alumnes que van fer la prova. Per Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, “segurament el coneixement geomètic és correcte” però fallen les metodologies que s’apliquen per resoldre realitats específiques. La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha dit que tenen “identificades les vies per posar-hi remei”, i ha avançat que posarà a disposició dels mestres cursos gratuïts de geometria a la UOC.

Una prova més inclusiva

Sobre el descens dels resultats respecte de l’any passat, Rigau l’ha atribuït al fet que en aquesta ocasió la prova ha estat més inclusiva i l’han pogut fer, per exemple, alumnes que fins ara n’estaven exempts, com estudiants amb TDAH o dislèxia. A Barcelona, les proves de competències bàsiques les van fer prop de 13.000 alumnes els dies 10 i 11 de febrer. Fa quatre anys que es van posar en marxa aquestes avaluacions, que serveixen per fer un diagnòstic del nivell educatiu a l’hora d’acabar l’ensenyament obligatori i comprovar l’assoliment de competències.