Ja fa temps que des de diversos àmbits s’analitza com abordar el tema educatiu de manera que entrin en acció els diferents agents de la societat. Alguns sectors consideren que cal deixar de pensar que l’educació és un tema relacionat únicament amb les aules. Justament en aquest sentit aquest dilluns s’ha fet una acte de presentació al CCCB del projecte de l’aliança Educació 360.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona que busca la interacció amb ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments, recursos, famílies i iniciatives de tot tipus que vulguin contribuir que Educació 360. Educació a temps complet sigui una realitat generalitzada que ajudi a fer entendre que l’educació és cosa de tots.

El director del projecte Educació 360, Carles Barba, ha explicat que l’objectiu és implicar tothom en l’educació perquè tots tinguin més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. “Volem que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions”.