JÉSSICA FARÍAS, terapeuta de Projecte Home Catalunya "El alcohol tiene baja percepción de riesgo, es decir, es permisible, está en todas partes, es una droga legal, accesible, está en todas partes y eso influye. La crisis económica, además, ha hecho que, al ser una sustancia de menor coste, pues pueda aumentar y ser de más fácil acceso para las personas."

El 2009, el 26% dels casos tractats per Projecte Home eren per addicció a l’alcohol. Aquesta proporció ha incrementat durant els últims cinc anys fins a arribar al 41% de les persones adultes que han recorregut a l’ONG fins al 31 d’octubre d’enguany. En canvi, la cocaïna ha anat disminuïnt fins a quedar-se per sota de l’alcohol com a principal substància de consum, en el 40% dels casos.

La majoria dels usuaris que han acudit a Projecte Home per alcoholisme són homes d’uns 40 anys de mitjana que viuen amb la parella o amb la parella i els fills. Els efectes de la crisi econòmica es fan evidents en aquest col·lectiu. Només tres de cada 10 persones ateses tenen una feina com a font principal d’ingressos. En el 21% dels casos depenen d’ajudes familiars i el 15% cobren l’atur o una altra pensió.

L’ONG destaca que quan un usuari accedeix al tractament contra l’alcoholèmia ho fa en una edat més avançada que en els casos d’altres addiccions i, de mitjana, ja arrossega 19 anys de consum problemàtic. El 70% de les persones ateses per problemes amb l’alcohol també consumeixen altres substàncies com la cocaïna i el cànnabis.

Projecte Home alerta de la baixa percepció de risc que hi ha sobre l’alcohol. Afegeixen que, tot i ser una droga, és legal, barata i accessible. També destaquen que l’origen del consum problemàtic d’alcohol es troba en l’adolescència. Això, consideren, fa que s’allargui el problema durant anys i quan es demana ajuda la rehabilitació és més complicada.

Per això, demanen que s’intensifiqui la prevenció a l’escola, que consideren insuficient, i que es potenciï la sensibilització del risc del consum de l’alcohol. També posen en relleu la necessitat de fer complir la normativa de la venda d’alcohol per allunyar-ne els menors d’edat.