El nou protocol, presentat per l’Ajuntament aquest dimarts, dóna una importància especial a les mesures preventives i aposta per la coordinació de Serveis Socials amb els de salut, justícia i la policia. A més, estableix les tres fases d’actuació en cas de maltractament: la detecció, la valoració del cas i la intervenció.

Una bona part dels maltractaments que rep la gent gran està tipificada com a negligència (41,75%), produïda quan els encarregats de la cura de les persones grans no n’atenen les necessitats bàsiques, ja sigui de forma intencionada o per manca de capacitat, interès o recursos. La segona tipologia de maltractament més freqüent és l’abandó, que es dóna en un 34% dels casos, seguit de l’abús psicològic o emocional (18,1%).

La majoria de les persones grans ateses el 2013 van ser dones, un 83% dels casos. Els autors dels maltractaments acostumen a ser els fills i en menor grau els néts o els germans. Segons l’informe de l’Ajuntament, la gent gran que demana els serveis de les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte ho fa per lesions, violència domèstica, incompliment d’ordres d’allunyament i amenaces. Les persones que ho desitgin poden posar-se en contacte amb les oficines de Barcelona mitjançant el telèfon 93 554 87 00 o enviant un correu a l’adreça victimabarcelona.dj@gencat.cat.