Família

L’Ajuntament de Barcelona fa una crida a la solidaritat per mirar d’augmentar el nombre de persones que participen en el projecte de Servei de Famílies Col·laboradores, que acullen infants de forma temporal quan els seus pares no se’n poden fer càrrec. Actualment el formen 78 famílies, després que durant l’últim any se n’hagin inscrit 14 de noves. Durant l’any passat, 52 infants van ser atesos per aquesta via, com a mínim un cop l’any.

El Servei de Famílies Col·laboradores és un servei preventiu que intervé per ajudar les famílies que ho necessiten durant un temps determinat, ja sigui per motius de salut o de conciliació de la vida familiar i laboral.

L’Ajuntament de Barcelona vol deixar clar que la possibilitat de col·laborar-hi és flexible i s’adapta a la disponibilitat que tingui cada persona. Un equip tècnic format per una treballadora social i una psicòloga valida la col·laboració i en fan el seguiment. L’ajuda que ofereix la persona voluntària pot durar fins a sis mesos.