plafons ceràmics carrer ganduxer
Foto: @Bcnsingular

L’Ajuntament conservarà els plafons ceràmics de la finca 127 del carrer de Ganduxer. Es tracta de rajoles de ceràmica esmaltada que daten de l’any 1972 i són obra del pintor i ceramista Joan Rifà i Benet, tot i que no estaven catalogades. Unes obres que es conservaran als magatzems municipals de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la ciutat de Barcelona.

Es van retirar pel risc de despreniment

Els plafons ceràmics es van retirar el mes de novembre durant les obres de rehabilitació de la façana de Ganduxer, 127 que les preveia eliminar pel greu risc de despreniment que presentaven, ja que els ancoratges estaven rovellats pel pas del temps. Alguns veïns van alertar de la desaparició dels plafons per les xarxes socials i el districte de Sarrià – Sant Gervasi va ordenar paralitzar els treballs per recuperar alguns dels plafons que encara hi quedaven.

Detall de les rajoles enretirades de la finca de Ganduxer, 127