JOSEP MARIA TOST, director de l'Agència de Residus de Catalunya: "Penseu que en tres anys ha desaparegut el cartró un 44%, és a dir, la meitat del paper i cartró que anava a parar als contenidors blaus. Aquest paper i cartró dipositats als contenidors eren ingressos que tenien els ajuntaments i han desaparegut. El paper va a parar a les papereres, però per altres mitjans i, per tant, l'impacte econòmic és el dels ajuntaments."

La crisi i sobretot les sostraccions de paper i cartró dels contenidors blaus han fet reduir gairebé fins a la meitat la recollida d’aquest material per part de l’Ajuntament. Segons Tost, l’impacte econòmic afecta “les arques dels ajuntaments”, que perden ingressos derivats de la venda d’aquest cartró. Des de fa un temps enrere s’han incrementat els cartroners, les persones que es dediquen a la recollida irregular d’aquests materials per vendre’ls després.