A Barcelona se separa el 35,9 % de residus, però si no s’arriba al 50 % el 2020 la UE podria imposar sancions. Per millorar aquesta xifra, el govern creu que a Barcelona es podrien instal·lar contenidors intel·ligents i fer la recollida porta a porta amb cubells que duguin un xip o bosses amb un codi de barris. Mecanismes per identificar els ciutadans que més reciclin i premiar-los fiscalment o penalitzar els qui menys reciclin.

L’Agència Catalana de Residus creu que d’aquí a uns anys a Barcelona la recollida de brossa es farà porta a porta i amb contenidors intel·ligents que permetran identificar l’usuari i saber què i com recicla. L’objectiu, penalitzar els qui no reciclin i, en canvi, premiar els qui sí que ho facin.  Pel director de l’Agència, Josep Maria Tost, l’experiència pràctica fa preveure que aquests siguin els dos sistemes que es puguin implantar millor per poder “reciclar més quantitat de residus i amb més qualitat.”

A l’any 2016, cada barceloní va generar 1,29 kg de brossa per persona i dia, una mica per sota de la mitjana catalana, que se situa en els 1,36 kg. La taxa de recollida de Barcelona es va situar en el 35,96 %. S’espera que a partir de 2020 la UE multarà els municipis que no separin com a mínim un 50 % dels residus. Per tot plegat, la Generalitat insta els municipis que emprenguin mesures per millorar les xifres. Per això està treballant per impulsar la Llei catalana de residus.

En el cas de Barcelona, Tost considera que les eines més adequades serien els contenidors intel·ligents que, a través d’una app al mòbil, identificarien els usuaris de manera que com més es recicli, més econòmica sigui la taxa d’escombraries municipal. Aquests contenidors intel·ligents podrien conviure amb la recollida porta a porta feta amb xips al cubell o codi de barres a la bossa, mecanismes que també permetrien la identificació de l’usuari.