Operari retirant amiant Cinema Urgell
La Generalitat ha augmentat el pressupost per a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. L’Agència de Residus de Catalunya va anunciar ara fa un any una partida d’un milió d’euros per subvencionar una part de la retirada d’aquest material tòxic, que han de fer un equip de tècnics especialitzats i amb grans mesures de seguretat. Ara s’hi sumen 500.000 euros més.

Protocol estricte de retirada

En total són 1,5 milions per reduir la presència d’aquesta substància, que pot ser molt perjudicial per a la salut. Les subvencions financen la manipulació i retirada de l’amiant, el transport i el tractament posterior. I únicament poden fer els treballs les empreses autoritzades que hi ha inscrites al RERA, el registre d’empreses que tenen treballadors i treballadores que poden ser exposats a l’amiant. A més, aquestes empreses han de seguir uns protocols estrictes per manipular l’amiant. Malgrat tot, l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant ja ha denunciat en alguna ocasió que els protocols es compleixen sempre.

Empreses privades, ens públics i comunitats de veïns

Les ajudes del govern cobreixen el 100 % de la intervenció i fins a 6.000 euros i s’hi poden acollir les empreses privades, els ens públics o les comunitats de veïns. Les sol·licituds s’han de fer al web de l’Agència de Residus de Catalunya i es poden tramitar fins al 29 de novembre o fins que s’acabi el pressupost.