JOSEP MARIA TOST, director de l'Agència de Residus de Catalunya "Hem de fer una fórmula de doble estímul. Incentivar les bones pràctiques, però també castigar les males pràctiques. Una forma és encarir el rebut de la brossa per a aquelles persones que no volen reciclar i [que] les persones que reciclin tinguin un mecanisme de bonificació per anar als punts verds, per anar a les deixalleries de districte o per quants menys restes generem. L'objectiu del govern de Catalunya és aplicar diferents mecanismes d'ara i fins a 2020, que és anar amb aquest tipus de fiscalitat ambiental, que és penalitzar a qui contamina. S'ha de dialogar amb el món local, és una cosa que fem amb els municipis, de buscar mesures pautades. Europa ens demana que reciclem més i, si no reciclem millor i més, ens penalitzarà, per tant, hem d'evitar aquestes sancions europees."

L’Agència Catalana de Residus es proposa complir amb l’objectiu d’arribar a 2020 reciclant un 60%, quan ara és d’un 38%. Es vol arribar a aquesta xifra, que és la que han assolit països capdavanters amb la recuperació de materials i reciclatge, com Àustria, Alemanya i els Països Baixos.

“Incentivar les bones pràctiques, però també castigar les males pràctiques”

Segons Tost, una fórmula per incrementar el reciclatge entre els ciutadans és “castigar” els que no ho fan i “bonificar” amb descomptes per als que sí que tenen l’hàbit de separar els residus. No hi ha data per posar en marxa aquestes mesures. Tost ha explicat que cal consensuar amb els municipis quines mesures s’han d’aplicar perquè “Europa ens demana que reciclem més, i si no reciclem millor i més ens penalitzarà”.