Aquests ajuts cobreixen des d’un 30% fins a un 90% del cost de les activitats per nen inscrit de famílies amb rendes per càpita inferiors a 9.959 euros i s’han becat un màxim de 10 dies per infant i activitat, 14 dies per infant i activitat en cas de colònies, campaments, rutes i estades fora de Catalunya, i tot el període als Bressols d’Estiu.

En total s’ha posat a disposició de les famílies un total de 139.672 places per a casals, campus esportius i colònies a la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu 2012. Les inscripcions van iniciar-se el 14 d’abril. En total, s’han ofert 18.445 places més que l’any passat.

L’any 2011 es van beneficiar dels ajuts per a les activitats d’estiu 5.173 famílies. Enguany, el consistori també ha incrementat el pressupost, fins a arribar als 200.000 euros, per cobrir tota la demanda del servei de monitors especialitzats per atendre les necessitats d’aquells infants i joves que requereixen un suport especial per una discapacitat física, psíquica o sensorial, perquè puguin participar a les totes activitats que els interessi.