Per activar l’avís cal que dues o més estacions superin aquest límit. És una de les dues condicions imprescindibles, l’altra és que la previsió meteorològica del Meteocat sigui desfavorable. Aquesta segona condició també s’ha complert, de manera que s’ha activat l’avís preventiu.

La decisió no comporta, però, restriccions en la circulació de vehicles i es limita a intensificar la informació sobre la contaminació atmosfèrica i les recomanacions a seguir, com per exemple utilitzar el transport públic. Si la situació s’agreuja i es detecten nivells superiors als 200 micrograms per metre cúbic, es declararà el nivell superior, que és un episodi de contaminació.