La Generalitat ha pres aquesta mesura pels nivells força elevats de contaminació mesurats i de la previsió de persistència de l’anticicló, que està afectant Catalunya i que dificulta la dispersió de les partícules en suspensió i del diòxid de nitrogen. Amb l’avís preventiu s’informa els ciutadans d’aquesta situació a través de panells de trànsit, es recomana utilitzar el transport públic, notificar la situació a les activitats industrials i de generació elèctrica, i també s’alerta als municipis que redueixin les activitats o obres amb materials que generin pols.

Per decretar un avís previ, s’han de registrar, en com a mínim dues estacions de l’àrea metropolitana, valors superiors als 50 micrograms per metre cúbic (µg/m³) de PM10 (partícules en suspensió) i/o als 160 µg/m³ de NO2 (diòxid de nitrogen). En aquest cas, s’han donat les dues circumstàncies: fins a 61 µg/m³ de PM10 i 199 µg/m³ de NO2. Aquest dimecres es veurà si la Generalitat decideix retirar l’avís preventiu, mantenir-lo o decretar un episodi de contaminació. Perquè això últim passi, dues o més estacions han de registrar 80 µg/m³de PM10 i/o 200 µg/m³ de NO2, així com una mala previsió meteorològica que no auguri un canvi en la situació atmosfèrica.

Com reduir la pol·lució

El govern català recomana fer trajectes a peu o en bicicletareduir els desplaçaments en vehicle privat i fer ús vehicle compartit, conduir de forma eficient -evitar accelerades i frenades brusques, utilitzar el fre de motor- i rebaixar la temperatura del termòstat.