Els centres educatius fan mans i mànigues per tal que els infants segueixin actius durant els dies de confinament. Els mestres elaboren activitats variades i intenten mantenir el contacte amb alumnes i familiars.

Arantxa Alonso, tutora de sisè de primària, ha explicat a betevé que, més enllà de les activitats, el que considera més important és que els alumnes “se sentin acompanyats per l’equip docent durant els dies de confinament”. Per tal d’aconseguir-ho, fa tutories virtuals i té un “feedback” constant amb els estudiants, arran de les activitats que els encarrega setmanalment. I és que segons assegura, són conscients que treballen amb situacions familiars molt variades i l’objectiu és que tothom rebi aquest acompanyament. Per aconseguir-ho miren d’adaptar-se, tant com poden, fent ús de tots les tecnologies que tenen a l’abast. L’important, assegura, “és no perdre el contacte”.

Rebeca Monzó és coordinadora de primària. Explica que, ara per ara, s’estan reunint en claustres virtuals setmanals per tal d’establir criteris unificats per a tots els professors. Volen trobar el millor mètode de seguiment, virtual i mitjançant activitats, que fins ara eren voluntàries i que, a partir del 13 d’abril, passaran a ser avaluables. El Departament d’Ensenyament ha anunciat que l’avalució del tercer trimestre s’haurà de fer de manera telemàtica. La decisió obliga a reformular els materials educatius. Un cop informats, els consells de direcció dels centres estan fent reunions virtuals per establir els criteris que els permetin avaluar els alumnes a distància.

La FaPaC, contra l’avaluació telemàtica

Sobre la decisió d’Educació, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, la FaPaC, posa el focus en una realitat: no tots els alumnes tenen l’accés a internet o a un ordinador garantit. Consideren que aquesta avaluació telemàtica augmentarà la segregació dels centres més desfavorits, per això demana que els avaluadors s’ajustin a cada realitat. La FaPaC també ha denunciat que tota la responsabilitat de reestructurar el sistema d’avaluació recaigui en els equips directius i el professorat de cada centre.