(ACN) Un estudi elaborat per Revolta Escolar, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, revela que set de cada 10 famílies creuen que l’entorn de les seves escoles no és prou segur per als infants. El document —en què han participat 83 AFA i més de 4.500 famílies de 180 escoles diferents— també posa de relleu que més de la meitat d’associacions enquestades consideren que hi ha problemes en els accessos a les escoles a causa de factors com les aglomeracions, la manca d’aparcaments de bicicletes o d’elements protectors del trànsit.

L’estudi també assenyala la problemàtica de la contaminació acústica, per l’elevat soroll al voltant dels equipaments educatius. Les enquestes es van realitzar entre el 2 de juny i el 22 d’octubre del 2021, la majoria en escoles de Barcelona, però també de la seva àrea metropolitana, així com altres zones de Catalunya.

Entorns escolars poc pacificats

Entre les principals conclusions que s’han extret, el 78 % de les AFA enquestades han manifestat que els seus centres estan envoltats de carrers que tenen la consideració de via bàsica. Només en una de cada tres escoles s’hi accedeix per carrers sense o amb un carril per a la circulació privada. En una de cada quatre escoles no hi ha aparcament de bicis al voltant i, en cas de sí haver-hi, hi ha una manca significativa de places.

També han lamentat que en menys de la meitat de les escoles hi ha el límit velocitat fixat en 30 quilòmetres per hora, però que només en una de cada cinc hi ha mesures (radars, elements reductors de velocitat) per ajudar al compliment de la normativa i la reducció de la velocitat en els entorns escolars.

D’altra banda, la majoria de famílies preguntades considera que a Barcelona (el 96 %) i al voltant de la seva escola (el 86 %) hi ha massa contaminació. A més, quatre de cada cinc famílies (el 79 %) considera excessiu el soroll del trànsit rodat a prop de l’escola.