Aquests paquets contenen les més de 355.000 proves d'avaluació de primària que faran els alumnes de sisè els dies 5 i 6 de maig. Aquests exàmens, que avui ja estan als centres educatius catalans, han de servir per conèixer els nivells de competència en llengües i matemàtiques dels estudiants en acabar la primària. ERNEST MARAGALL, conseller d'Educació "Això contribuirà a la millora dels resultats actuals del nostre sistema educatiu." En aquest segon any s'afegeix un examen de llengua estrangera, un dictat en català i un en castellà. Tot i això, suspendre la prova no representarà repetir curs. JAUME GRAELLS, director general d'Eduació Bàsica i Batxillerat "És un element més que permet al centre veure si l'alumne ha de repetir i per autoavaluar-se." Ara per ara la prova és obligatòria per a tots els alumnes de sisè. De cara el curs vinent, també s'avaluaran els estudiants que estiguin acabant l'educació secundària obligatòria.