L’Informe sobre l’estat de l’Administració de justícia a Catalunya 2016 posa negre sobre blanc els terminis dels processos judicials. Basant-se en una enquesta realitzada a advocats catalans durant l’any passat, apunta que l’admissió a tràmit de demandes va trigar de mitjana 38,9 dies. Les sentències de primera instància han arribat 620,4 dies després de presentar la demanda. En el cas de la segona instància, es van notificar les sentències 577,3 dies després. Les demandes d’execució resoltes el 2016 ho van fer 1.051 dies després de ser presentades.

L’estudi confirma la tendència a la baixa de l’ingrés de nous casos en totes les àrees de la justícia. A més, el nombre de casos resolts durant el 2015 va superar el nombre d’ingressats.  Així doncs, es va reduir el nombre d’assumptes pendents.