EUGENI RODRÍGUEZ, portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) "Cal que a un nen i a una nena de 11 o 12 anys se li expliqui sense traumes, sense cap problema, la diversitat d'opcions sexuals que hi ha. I no el que ens trobem ara. Ens trobem que el 43% dels nois de l'Estat espanyol s'aniria del pupitre del costat si el seu company fos gai".

El FAGC es va formar l’any 1975, però va haver d’esperar cinc anys de transició política per poder legalitzat com a entitat pionera de defensa dels drets dels homosexuals i lluita contra la discriminació. Des de llavors, han organitzat moltes activitats i han estat presents en moltes mobilitzacions per la llibertat d’orientació sexual, alhora que anaven sorgint altres col·lectius i coordinadores amb objectius similars.

Però els actuals dirigents del Front d’Alliberament Gai asseguren que encara hi ha molta feina per fer. Segons l’associació, només el 30% dels homosexuals s’atreveixen a mostrar en públic les seves relacions. Entre els reptes més importants hi ha aconseguir una educació més sensible a la realitat i les necessitats d’aquest col·lectiu.