Durant les properes setmanes es realitzaran més de 70.000 proves a tot Espanya, que es repartiran en tres jornades: el 12, el 19 i el 23 de gener. Barcelona és la ciutat de l’Estat on s’examinaran més estudiants.