Aquests consens eren la creació d’espais verds per fomentar la cohesió entre els veïns, la construcció de pisos de protecció oficial i equipaments, locals per al comerç de proximitat i petit teixit industrial i, per últim, que tinguessin en compte la sensibilitat ecològica a l’hora d’edificar i urbanitzar el barri. Unes mesures que es van acordar per mirar de protegir l’essència del barri. I és que aquesta lluita veïnal, que avui s’ha tornat a reviure amb centenars de persones manifestant-se pels carrers de Vallcarca, ve de lluny. Tots ells defensen que l’interès d’un constructor privat no pot prevaldre sobre l’interès general consensuat entre els veïns de Vallcarca, a la vegada que es mostren contraris a la gentrificació del barri, és a dir, a l’expulsió dels veïns de tota la vida a causa de l’increment dels preus de l’habitatge.

El 8 d’abril l’Ajuntament va aprovar una moratòria de llicències, durant un any, que impedeix construir nous habitatges i comerços en un conjunt de solars al barri de Vallcarca. Precisament, es va prendre aquesta mesura amb la intenció de planificar una nova ordenació urbanística que ha de permetre reactivar el barri, construir-hi nous habitatges i espais verds i, a la vegada, crear-hi nous espais comunitaris. La intenció del govern municipal és que, a través del concurs de propostes en què es troba immers el districte, les intervencions que es facin a partir d’ara s’ajustin a la morfologia del barri.

Malgrat la moratòria, els veïns es queixen que hi ha un constructor que ha aconseguit esquivar aquesta mesura en un solar a l’edifici al nucli antic de Vallcarca, concretament el carrer de la Fagirola. L’espai és propietat de Nuñez i Navarro, a qui l’Ajuntament va atorgar la llicència el mes de març, just abans que es fes efectiva la moratòria. Segons els veïns, l’edifici que es vol construir no respecta ni la tipologia, ni les alçades, ni el model que els veïns defensen. Precisament, el 22 d’abril diversos grups veïnals van dibuixar un mural en aquest solar per mostrar el seu rebuig.