Encara és el tumor més freqüent entre les dones i cada any se'n diagnostiquen més casos, uns 4.600 a Catalunya. La mortalitat per càncer de mama, però, és cada vegada menor. Anualment es redueix un 2' 5%. M. JESÚS PLA, coordinadora Unitat Funcional de Càncer de Mama HUB-ICO "Això, en part, és degut al diagnòstic precoç. Les campanyes de cribatge poblacional, aquestes cartes que ens envien a les dones a partir dels 50 anys, fan que es puguin detectar tumors quan encara no es palpen, tumors realment molt petits." Precisament per agilitzar el diagnòstic i el tractament, es va crear ara fa 20 anys la Unitat Funcional de Càncer de Mama. És la primera d'aquestes característiques que va entrar en funcionament a l'Estat. Un equip mèdic format per 24 persones, s'encarrega d'atendre les pacients de manera coordinada. M. JESÚS PLA, coordinadora Unitat Funcional de Càncer de Mama HUB-ICO "Si la pacient precisa d'una cirurgia, té el cirugià el mateix dia. Si la pacient precisa d'una quimioteràpia, té l'oncòleg aquell mateix dia. Això el que fa és que es pugui tractar d'una manera uniforme, seguint un mateix tractament totes les pacients." Un dels aspectes que més ha millorat en aquests 20 anys és el de la cirugia, que ara és menys agressiva i menys traumàtica per a les pacients. En aquest temps, per aquesta unitat, hi han passat més de 6.000 dones.