Els Patis Oberts és una iniciativa inclosa en el programa Temps de Barri, Temps compartit que permet l’ús dels patis de les escoles durant els períodes no lectius. El servei compta amb monitors que obren i tanquen els patis, faciliten la interrelació entre els usuaris i gestionen les activitats.

Aquest estiu, hi haurà 18 patis oberts a gairebé tots els districtes de la ciutat:

. Eixample: Escola Ramon Llull i Escola Ferran Sunyer.

. Sants – Montjuïc: Escola Barrufet, Escola Enric Granados, Escola Mossèn Jacint Verdaguer, Escola Carles I i Escola La Muntanyeta.

. Sarrià – Sant Gervasi: Escola Poeta Foix.

. Gràcia: Escola Jovellanos.

. Horta – Guinardó: Escola Font d’en Fargas i Escola Taxonera.

. Nous Barris: Escola Antaviana i Escola Elisenda de Montcada.

. Sant Andreu: Escola Bernat de Boïl i Escola El Sagrer.

. Sant Martí: Escola Miralletes i Institut Bernat Metge.