La tendència al descens dels diagnòstics nous pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), iniciada el 2013, és manté a Barcelona i també al conjunt de Catalunya. L’any 2021 a la ciutat es van detectar un total de 169 casos, un descens del 26 % respecte de l’any anterior. En el cas de Catalunya la reducció és una mica inferior, del 20 %. Segons les xifres de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la infecció continua sent més freqüent entre els homes i per via sexual.

La infecció continua sent més freqüent entre els homes, i representen el 86 % del total. Segons l’Agència de Salut Pública, la via de transmissió més habitual és la sexual entre gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes. Pel que fa al perfil, el 67 % de les persones diagnosticades el 2021 tenien entre 20 i 39 anys.

Una altra dada és que les persones nascudes a l’estranger també van representar una part important dels nous diagnòstics de VIH: el 63 % dels casos en homes i el 82 % en dones, respectivament.

L’Eixample i Ciutat Vella, els districtes amb taxes més altes

Pel que fa a la distribució en funció del lloc de residència, Ciutat Vella i l’Eixample continuen sent els districtes amb les taxes més altes de persones amb VIH. En concret, a Ciutat Vella hi ha 22,9 casos per cada 100.000 habitants, a l’Eixample n’hi ha 20,8, i a Sant Andreu, 11, 3.

No obstant això, la taxa més alta en homes està en els residents a l’Eixample, mentre que Ciutat Vella presenta la taxa més elevada entre les dones.

La meitat dels diagnòstics arriben amb retard

L’informe de 2021 del servei de vigilància epidemiològica de la infecció per VIH i sida a la ciutat també alerta que la meitat dels diagnòstics nous es van fer amb retard, concretament el 48,5 %. Per això, subratlla que cal augmentar els esforços per promoure la prevenció combinada i el diagnòstic precoç del VIH i altres infeccions de transmissió sexual.