Les entitats que realitzen tasques de control i gestió de la població de colònies de gats ja poden optar a la convocatòria de subvencions que l’Ajuntament ja ha posat en marxa amb un total de 160.000 €, un 11 % més que la convocatòria de l’any passat.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prevista per a la setmana que vinent i durant el termini d’un mes.

La feina de les entitats

Des del 2014, la població de gats està controlada i força estabilitzada a Barcelona. Actualment hi ha 638 colònies de gats comptabilitzades a la ciutat amb un total de 7.283 animals.

El programa de control de les colònies de gats es va iniciar l’any 2003 arran de l’aprovació per part del plenari municipal del no sacrifici d’animals a la ciutat i es desenvolupa a través de les entitats que anualment opten als ajuts municipals.

Aquestes ja van denunciar en plena pandèmia que es trobaven al límit dels seus recursos i que s’havien endeutat en espera que aquestes subvencions finalment arribessin.

L’objectiu del programa, a través del mètode CER (captura, esterilització i retorn) és consolidar el control de colònies de gat a la ciutat, disminuir la cabana de gats i actuar en els espais on es produeixen abandonaments.

En les propers dies també s’ha de publicar la convocatòria general destinada a les entitats que presentin projectes per promoure activitats adreçades a la protecció i a la defensa dels animals, dotada amb 50.000 €