El 16,4 % de les persones que tenen entre 70 i 84 anys a Barcelona han manifestat algun tipus de tristesa durant l’última setmana. Aquesta és una de les principals conclusions que s’ha extret del projecte Com està?, que l’Ajuntament va engegar fa uns mesos per conèixer l’estat emocional de la gent gran en el context actual de pandèmia.

Ens permet redirigir i acompanyar amb més força noves polítiques públiques en aquest sentit
Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures

Amb la col·laboració de la Fundació Avismón, que s’ha encarregat de fer les trucades, s’ha pogut conversar amb 57.000 persones d’aquesta franja d’edat que viuen a la ciutat i no són usuàries de cap servei municipal, amb l’objectiu d’escoltar-los, acompanyar-los emocionalment i detectar els serveis que podien necessitar per derivar-los.

A partir d’una conversa guiada i pausada per conèixer l’impacte de la covid-19 entre aquest col·lectiu, s’ha pogut conèixer aquest sentiment de tristesa entre més d’un 16 % de persones de 70 i 84 anys que no són usuàries de cap servei municipal. S’hi suma la dada que el 24,2 % també ha explicat que el seu estat d’ànim havia empitjorat durant els últims mesos. I que el 9,1 % ha sentit alguna mena de soledat.

La salut i no poder veure els familiars, el que més preocupa a la gent gran

Pel que fa a les pors i preocupacions dels 57.000 entrevistats, el 33 % ha apuntat que la salut pròpia o de familiars i amistats és el que més els preocupa, mentre que per un 11,5 %, la principal preocupació són les restriccions que els dificulten sortir de casa i trobar-se amb els familiars.

Les trucades, que han servit per fer una radiografia de la situació del col·lectiu durant la pandèmia, s’han completat amb derivacions a programes i serveis de la ciutat, així com a entitats que treballen amb persones grans com Amics de la Gent Gran o el projecte Radars. Per exemple, s’ha derivat a 1.036 persones al servei de teleassistència i 163 a professionals de psicologia.