Fa 10 anys que les Germanes Hospitalàries de l’Hospital de la Mercè van posar en marxa a Sant Genís dels Agudells una unitat polivalent per treballar al servei de la salut mental, concretament amb persones amb trastorns greus i malalties relacionades amb la neuropsiquiatria. L’objectiu era oferir un servei als pacients que hi pogués haver a la zona perquè s’haguessin de traslladar al mínim possible. Aquest aspecte és clau, per exemple, en el tractament de malalties com el Huntington, que produeix alteracions cognoscitives, psiquiàtriques i motrius.

Salut mental i integració social

Els responsables del centre expliquen que durant aquesta dècada a Sant Genís dels Agudells la Unitat Polivalent Barcelona Nord de l’Hospital de la Mercè sempre ha treballat per integrar-se amb la comunitat i trencar els estigmes referents a les malalties mentals. Per això, han fet diverses accions conjuntament amb entitats i associacions de la zona al llarg de tot aquest temps com, per exemple, participar en la cavalcada de Reis del barri.

El centre es va posar en marxa l’any 2008 a iniciativa de les Germanes Hospitalàries. Inclou una residència per a usuaris que requereixin seguiment, una planta d’alta dependència psiquiàtrica i una secció de neuropsiquiatria que treballa de forma multidisciplinària. Va suposar, en aquell moment, que els veïns de Barcelona, i sobretot els que residien a l’entorn del districte d’Horta-Guinardó, tinguessin una nova opció de tractament per a malalties mentals.

L’hospital s’ha especialitzat en el tractament de patologies relacionades amb la neuropsiquiatria com la síndrome de Huntington, una malaltia hereditària que produeix alteracions cognoscitives, psiquiàtriques i motrius habitualment en persones de mitjana edat. Requereix un tractament complex tant per als malalts com per als familiars que, segons explica l’Associació Catalana de la Malaltia de Huntington, en molts casos és difícil de trobar. Per això reclamen més suport institucional i recorden la necessitat que hi hagi més centres adaptats com aquest.