La relació de Barcelona amb el teatre sempre ha estat estreta. Per aquest motiu, el programa es trasllada a la nova Sala Beckettt, un dels obradors més destacats de la dramatúrgia catalana, per conèixer de primera mà com ha estat la relació entre l’escriptura teatral i el seu entorn.