XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "El Ministeri de l'Interior pren mesures que ell creu que poden ser efectives per evitar problemes. Jo crec que és molt important, no l'acció-reacció, que a mi no m'agrada mai, sinó la prevenció de problemes. Per tant, jo crec que és una mesura que va en una línia preventiva. Però només és per dos o tres dies, no és que se suspengui l'espai Schengen. És una decisió durant tres dies per evitar possibles factors crida estranys que jo crec que ens podrien organitzar un problema."

L’alcalde ha assegurat que si el tancament de l’espai Schengen ha de servir perquè “no es repeteixin les imatges de cafeteries cremant i grans magatzems atacats”, n’és partidari. Això sí, ha recordat que el tancament de fronteres és provisional, que “estem parlant de dos o tres dies”. “És una decisió de tres dies per evitar possibles factors crida estranys que jo crec que ens podrien organitzar un problema”, hi ha afegit l’alcalde. També ha condicionat l’aplicació d’aquestes mesures al fet que “es prenguin d’acord amb la Unió Europea”.

Xavier Trias no ha descartat que l’espai Schengen es pugui tancar en altres ocasions, com per exemple durant l’aniversari del Moviment 15-M, un dia en què podria tornar a haver-hi aldarulls a la ciutat.