L’Ajuntament de Barcelona ha publicat els detalls de l’endeutament municipal en el web de transparència. En aquest portal es pot veure la gestió financera a 31 de desembre del 2017, així com les entitats que fan els préstecs i les condicions de les operacions. L’endeutament del consistori es va mantenir en els 835,5 milions d’euros a finals del 2017. Es tracta de la xifra més baixa de la darrera dècada, igual la de l’any 2016 i és una de les més baixes de les ciutats espanyoles pel que fa a l’endeutament.

Amb la publicació dels detalls de les operacions, l’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat el treball d’anàlisi del procés d’endeutament. L’objectiu, segons el consistori, és que els ciutadans tinguin un major control sobre la gestió financera municipal. També s’elaborarà un manual de procediment intern, que facilitarà la gestió i el control de les operacions.

El govern municipal ha volgut prioritzar les noves operacions financeres del 2017 amb els bons verds i sostenibles (28 %), la banca pública (32 %) i la banca ètica (18 %). D’aquesta manera, l’Ajuntament ha intentat formalitzar i renegociar operacions amb entitats alienes a la banca tradicional (22 %).