El districte de les Corts argumenta que els organitzadors no tenien l’autorització pertinent i per això van haver de votar al carrer, perquè no es podien garantir les condicions de seguretat. En espera de decidir com es concreta aquesta resposta legal, el més clar són els resultats de la consulta popular. El rebuig a les reformes de Maduro va arrasar amb més d’un 99 % dels vots. A Barcelona hi van participar 14.449 ciutadans, el gran gruix dels qui van dir-hi la seva a tot Catalunya.

Resultats de la consulta popular

  1. Rebutja i desconeix la realització d’una proposta constituent per part de Nicolás Maduro sense l’aprovació prèvia del poble de Veneçuela? Un total de 14.444 persones van respondre “sí”.
  2. Reclama a la Força Armada Nacional i a tots els funcionaris públics que obeeixin i defensin la Constitució de l’any 1999 i donar suport a les decisions de l’Assemblea Nacional?  Un total de 14.441 van respondre “sí”.
  3. Aprova que es procedeixi a la renovació dels poders públics d’acord amb allò que estableix la Constitució i a la realització d’eleccions lliures i transparents, així com la formació d’un govern d’unió nacional per restituir l’ordre constitucional?  Un total de 14.435 van respondre “sí”.