(EFE) La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dijous que sigui una excusa vàlida no formar part d’una mesa electoral quan suposi la cancel·lació d’un viatge o estada vacacional, contractats abans de la convocatòria de les eleccions generals 2023, i hi hagi perjudici econòmic o suposi un trastorn greu. En la seva reunió d’avui, la JEC ha aprovat una instrucció en la qual demana a les juntes electorals de zona (JEZ) que acceptin aquests termes com a al·legacions vàlides.

“Si la jornada electoral coincideix amb un desplaçament o estada de caràcter vacacional, que hagi estat contractat abans de la data de convocatòria de les eleccions, la cancel·lació de les quals ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant, pot ser considerat com a excusa per les JEZ, sempre que s’asseguri la integració plena de les taules i que s’acrediti documentalment la deguda antelació del contracte, així com el perjudici econòmic o trastorn greus al·legats”, recull la resolució.

DNI obligatori per votar per correu

A banda, la Junta Electoral Central (JEC) ha aprovat una instrucció que exigeix que tots els electors que opten pel vot per correu s’identifiquin amb el DNI o amb un document anàleg en el moment d’enviar la papereta i dipositar el vot.

Després de la polèmica suscitada amb el presumpte frau de vots per correu a Melilla, la JEC ha aprovat aquesta resolució de cara a les pròximes eleccions del 23 de juliol i ha assenyalat que si no es pogués acudir personalment a lliurar la documentació, s’haurà d’atorgar una autorització perquè la lliuri una altra persona, que haurà d’estar signada per l’elector i acompanyar-se de fotocòpia del seu DNI o document anàleg.