Portabella també ha anunciat que posposa per al plenari de març l’adhesió de Barcelona a l’Associació de Municipis per a la Independència. En les dues ocasions anteriors en què Portabella va intentar que es debatés l’adhesió de la ciutat a l’AMI, ho va fer mitjançant una proposició que les juntes de portaveus, prèvies a les sessions dels plens, van desestimar.