URIEL BERTRAN, secretari general de SI "Tampoc no veiem el senyor Trias en aquests moments, i li ho he de dir clarament, amb massa predisposició per anar cap aquí. El senyor Trias en aquest moment el discurs que vol fer és d'equidistància entre el partit Popular i les forces catalanistes, i per tant d'aquí no s'ha de deduir ni molt menys que anem a donar suport al senyor Trias a l'alcaldia de Barcelona. Nosaltres anem a defensar el nostre projecte propi, veiem molt lluny, ara mateix, també el senyor Trias del projecte que nosaltres defensem".