La suspensió de la llei de consultes catalanes i la convocatòria del 9-N s’ha produït de manera automàtica perquè el Govern espanyol ho ha sol·licitat així de forma expressa. Amb l’admissió a tràmit queden en suspens totes les resolucions o actes dictats en aplicació de la norma i el decret contra els quals s’ha recorregut.El tribunal haurà de decidir ara si es manté la suspensió temporal abans d’un termini de cinc mesos o bé l’aixeca. La moratòria podria allargar-se fins que el TC resolgui sobre la legalitat de la consulta. Ara la Generalitat i el Parlament de Catalunya disposen d’un termini d’entre 15 i 20 dies per formular les al·legacions que consideri oportunes.El ple, de només una hora de durada, s’ha reunit de manera urgent després del recurs presentat pels advocats de l’Estat, una acció anunciada aquest mateix dilluns pel president del Govern espanyolMariano Rajoy.