CARLES MARTÍ, primer secretari de la Federació del PSC de Barcelona "El propi Xavier Trias, en el seu moment, va reconèixer que part de la precampanya i la campanya electoral dels anys 2006 i 2007 s'havia finançat amb fons de la fundació Trias Fargas, per tant l'equació és molt senzilla. L'equació és Xavier Trias va finançar les seves campanyes electorals amb fons procedents del Palau." RICARD GOMÀ, president del Grup Municipal d'ICV "Dirigents de Convergència que poden estar vinculats al finançament irregular no poden mirar cap a una altra banda. Han de donar les explicacions que la ciutadania, que l'opinió pública, que la democràcia, requereix davant uns fets molt greus de finançament irregular." JORDI PORTABELLA, president del Grup Municipal d'ERC+Dcat+Rcat "No es pot confondre el president de Convergència i Unió amb el president de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, des del meu punt de vista, el senyor Mas ha de donar explicacions com a president de Convergència i Unió en el local de Convergència i Unió i no barrejar-hi la institució."