terrasses plaça Reial

Treva en el conflicte entre els restauradors de la plaça Reial i l’Ajuntament per les terrasses. Un informe de la Direcció de Patrimoni ha conclòs que les taules i cadires que hi ha sota els porxos són en un espai de titularitat privada i, per tant, no se’ls pot aplicar la taxa de terrasses perquè no ocupen l’espai públic. L’Ajuntament els volia fer pagar per aquestes taules perquè fins ara no tributaven.

Amb la nova taxa de terrasses que va aprovar el plenari, els restauradors van denunciar increments del 1.000 %. Ara, però, se’ls rebaixarà la quota. El consistori ha fixat que cada local haurà de pagar ara una taxa de 220 euros anuals per tenir una terrassa sota dels porxos, en concepte de llicència. Si, a més, tenen terrassa a l’exterior, se’ls aplicarà en aquestes altres taules la taxa d’ocupació de l’espai públic, que qualifica la plaça Reial com a zona 0 (105 € al mes per taula).

Els restauradors s’han reunit aquest divendres amb la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, i el de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en una trobada en què se’ls han explicat els canvis. El districte de Ciutat Vella, com a responsable d’atorgar llicències, haurà de fixar ara quina part de les terrasses correspon a espai públic i quin a espai privat per aplicar la taxa corresponent a cada local.

L’informe de Patrimoni estableix que la majoria dels porxos són de titularitat privada, amb l’excepció de la finca número 7, on s’ha d’esclarir encara si l’espai és públic o privat.