Turistes amb maletes

Bona  part de les inversions s’han realitzat als barris, amb un especial reforç al finançament per millorar la correcta convivència entre els veïns i aquells estrangers que visiten els diversos espais de la ciutat. D’aquesta manera, 1,2 milions d’euros s’han destinat a reforçar l‘oferta de busos durant l’estiu de les línies regulars de TMB que més afluència de passatgers acumulen, com els que circulen per la Barceloneta, Vallvidrera o el Parc Güell. També s’ha apostat pels plans de convivència, sobretot a Ciutat Vella.

Una de les altres partides importants se l’endú l’increment d’agents cívics a la Barcelona, turó de la Rovira i la Font Màgica. Amb aquests cinc milions d’euros també s’han fet actuacions de millora al Parc de la Ciutadella i projectes culturals, com el Festival Llum BCN 2017, els nous monuments de Sant Andreu per senyalar els espais d’interès i la Festa Catalana 2017.

Primer any amb el 50 % de la recaptació de la taxa turística

Durant el 2017 el consistori va recaptar cinc milions d’euros a través de la taxa turística. Des del mes d’abril del 2017, Barcelona rep el 50 % de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET), després d’al·legacions a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya —de gener a març en va rebre el 34 %, el percentatge obtingut en anys anteriors—. L’Ajuntament destina la meitat de la recaptació al Consorci de Turisme —cinc milions d’euros— i l’altra meitat serveix per a inversions del govern municipal —els altres cinc milions d’euros—.