Joan Puigdollers ha presentat el balanç del primer any de legislatura al capdavant del districte de Sarrià - Sant Gervasi. Des del govern s'ha destacat la feina feta per aconseguir el consens a l'hora de prendre decisions. Des de l'oposició, en canvi, denuncien la falta de nous projectes per part del govern. El districte té diversos projectes en marxa, la majoria, heretats del govern anterior, com la biblioteca Joan Maragall o el centre de serveis socials de Sant Gervasi. De cara al futur es planteja com a prioritats la reforma de General Mitre, entre els carrers de Mandri i Balmes, i també la del mateix carrer de Balmes, molt demanada per veïns i comerciants de la zona. L'últim any ha estat un període de poques intervencions urbanístiques, però l'Ajuntament afirma que ha estat un temps de parlar amb els veïns i consensuar el futur del districte. JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Sarrià - Sant Gervasi "Això és molt important en el moment que som ara, perquè quan els recursos econòmics són tan escassos com els que tindrem, definir criteris de consens i equitat a l'hora de repartir aquests recursos econòmics em sembla absolutament fonamental." Els grups de l'oposició, però, no opinen el mateix. Més aviat retreuen al govern la falta de debat en aquest primer any de legislatura. GERARD DOMÍNGUEZ, conseller d'ICV-EUiA a Sarrià - Sant Gervasi "Si mirem les xifres de participació en el programa d'actuació municipal i del districte, la participació ha caigut. En molts altres districtes, per exemple, ja s'està contactant amb els consellers i portaveus d'altres grups per parlar del PAD que s'ha d'aprovar a l'octubre. Jo crec que la intenció de debatre del govern és poca." També des de l'oposició, PSC i PP coincideixen a denunciar una certa passivitat per part del govern. JOAN TRULLÉN, regidor adscrit del PSC a Sarrià - Sant Gervasi "Ha estat la meva manera de veure una actuació molt inercial malgrat que hem de dir que a diferència d'altres administracions públiques com la Generalitat o l'Estat, l'Ajuntament de Barcelona disposava de recursos i disposa de recursos financers i d'un marge de maniobra important per desplegar noves polítiques." ÓSCAR RAMÍREZ, regidor adscrit del PP a Sarrià - Sant Gervasi "Es podia fer bastant més en inversions i actuacions de cara al districte de Sarrià - Sant Gervasi. No és que hàgim perdut un any, però sí que és veritat que no s'ha estat treballant des del govern municipal al ritme que calia."