Les obres que es faran al castell tenen com a objectiu recuperar els espais que hi ha al voltant del pati d’armes i restaurar-ne la coberta, que es vol convertir en un mirador de la ciutat. Per fer això s’hi invertiran durant aquest any 3 milions d’euros. Les obres encara no tenen data d’acabament. Tot això es detalla en el pla director del castell que s’ha aprovat avui en comissió de govern.