L’Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador de 90.000 euros al portal immobiliari Idealista i a la immobiliària The New House per un anunci de lloguer que explicitava com a requisit que la persona llogatera havia de ser espanyola.

L’anunci es va publicar el juny de 2019, i un ciutadà el va denunciar a l’Oficina per la No Discriminació. Aquest ha avaluat el cas i ha obert un expedient que ha tractat el cas com un fet molt greu per discriminació en l’accés a l’habitatge.

Primera sanció a Catalunya per discriminació per raó d’origen

L’expedient iniciat pel consistori és el primer que s’obre a Catalunya per discriminar a un col·lectiu per raó del seu origen, tot i que aquest dret està reconegut a la Constitució Espanyola i la prohibició en l’accés de béns i serveis està regulada en la directiva europea 2004/113/CE. Per tant, es considera que l’exclusió de tot un col·lectiu —en aquest cas les persones no espanyoles— en l’accés a un bé bàsic com l’habitatge no queda emparat pel principi de llibertat de contractació.

El cas s’emmarca en les accions de disciplina en habitatge que l’Ajuntament ha iniciat per combatre els casos d’assetjament i discriminació en matèria d’habitatge, que ha permès denunciar casos de males praxis en el sector immobiliari. De fet, ara hi ha oberts 289 casos per infraccions de diferent naturalesa, com ara tenir pisos desocupats de forma permanent, assetjament immobiliari, o no destinar un habitatge protegit a residència habitual.