Sagrada Família

L’Ajuntament de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família han acordat ajustar el calendari de pagaments dels diners que el temple es va comprometre a aportar a la ciutat en 10 anys després de regularitzar la llicència d’obres. El pacte s’ha fet a petició de la Sagrada Família, després de la caiguda d’ingressos per l’absència de turistes i visitants des de l’esclat de la pandèmia. Malgrat aquest reajustament, el temple manté el compromís d’aportar 36 M € a la ciutat en 10 anys per finançar millores als entorns i al transport públic.

En concret, el pacte afecta els pagaments dels anys 2020 i 2021. Dels 5 M € que s’haurien de pagar en aquests dos anys, s’ha acordat ajornar-ne una mica més de la meitat (2.775.000 M €), tot i que la xifra pot variar si tornen els visitants. El 2020, la Sagrada Família havia d’aportar 2,5 M € a la ciutat per finançar el transport públic i en despeses derivades de l’activitat del temple. D’aquesta quantitat, va pagar-ne 825.000 € i la quantitat restant (1.675.000 €) es pagarà el 2022.

Per a aquest any 2021, l’aportació és la mateixa (2,5 M €). Per finançar el transport públic, la Sagrada Família farà un pagament fix d’1,1 M € i la resta (1,1 M €) es pagarà aquest any si supera el milió de visitants. Si no és el cas, es pagarà el 2022 augmentant la quota d’aquell any. Pel que fa a les despeses derivades de l’activitat del temple, la Sagrada Família es compromet a aportar aquest any els 300.000 € previstos.

10 mesos d’obres aturades

Des que l’Ajuntament va aprovar el Pla especial urbanístic per regularitzar les obres, el febrer del 2019, el consistori ha rebut 1,9 M € de la Sagrada Família en aportacions per a la millora dels entorns. A banda, per obtenir la llicència d’obres, el temple va pagar 4,5 M €, la quantitat més alta que ha rebut mai l’Ajuntament en aquest concepte. Després de més de 10 mesos aturades, la Sagrada Família va reprendre les obres a finals de gener amb la construcció de la torre de la Mare de Déu.