Els districtes de l’Eixample, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc es troben en procés de retirada de les 570 plaques franquistes inventariades als edificis. Els equips de l’Ajuntament han iniciat la retirada dels elements que s’havien censat i que encara perduren a la via pública. Esperen haver-los retirat tots a principis del 2018. En total, l’Ajuntament ha detectat gairebé 1.500 plaques a la ciutat i, de moment, s’han retirat totes les de Gràcia i Nou Barris. Les tasques s’han encarregat a empreses del Tercer Sector.

Nova etapa en la retirada de simbologia franquista a la ciutat. Aquesta tardor es despenjaran les 570 plaques que l’Ajuntament ha identificat als districtes de l’Eixample, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc. El govern municipal ha elaborat un cens de 1.488 plaques a tota la ciutat. I, després de localitzar-les, s’ha posat en contacte amb les comunitats de veïns per oferir-los la possibilitat de retirar les plaques. És l’Ajuntament qui assumeix els costos de la desinstal·lació i neteja de la façana i confia poder haver enretirat totes les plaques abans del març del 2018.

El govern municipal, a través del Comissionat de Programes de Memòria, vol fer visible la memòria històrica i democràtica i el rebuig al franquisme. Per això, les plaques es conservaran als arxius de cada districte i al Museu d’Història de Barcelona ( MUHBA). També hi ha algunes comunitats de veïns que han manifestat la voluntat expressa de conservar-les.

Mapa de les plaques franquistes a la ciutat

En total, l’Ajuntament ha identificat un total de 1.488 plaques de l’antic Institut Públic de l’Habitatge a tota la ciutat. En els últims mesos ha tret 388 plaques franquistes als districtes de Gràcia (163) i Nou Barris (225).

Al districte de l’Eixample aquesta setmana s’ha iniciat la retirada de les 177 plaques detectades en edificis de tot el territori, que, de manera esglaonada, aniran desapareixent de les façanes.

Sant Andreu ha completat a l’octubre la retirada de les 128 plaques de l’antic Institut Públic de l’Habitatge d’època franquista que encara es conserven en els set barris del districte, en compliment de la llei 52/2007 de la memòria històrica. Els treballs de retirada de les plaques on apareixen el jou i les fletxes de la Falange es van iniciar a mitjans de setembre.

Al districte de Sant Martí s’han localitzat 150 plaques i està previst que es retirin aquesta tardor. La tasca concreta ha estat encarregada a la Fundació Trinijove.

El nombre de plaques que encara es conservaven al districte de Sants-Montjuïc és de 162, segons el darrer inventari. D’aquestes només 117 contenien simbologia franquista i legalment es podien retirar. Una comunitat es va oposar a la retirada de la placa i, per tant, se n’han pogut retirar en total 116 . Les altres 45 no contenen els símbols franquistes i legalment no es poden retirar.

El districte de la ciutat amb més presència de simbologia franquista és Horta-Guinardó on s’han censat 258 plaques i es treballa per retirar-les aquest últim trimestre de 2017.

A Sarrià – Sant Gervasi s’han comptabilitzat fins a 230 plaques i ja s’ha tramitat l’expedient per retirar-ne 130.

A les Corts el cens total és de 34 plaques, de les quals 26 ja han estat notificades i es podran retirar a finals d’any.

A Ciutat Vella la presència de plaques de promocions d’habitatges públics durant el franquisme és residual.