ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Això ho hem de fer millor i de forma coordinada per garantir aquesta atenció d'una banda i que, de l'altra, no tingui una conseqüència indesitjada, que és malmetre la imatge de Barcelona." RICARD GOMÀ, president del Grup Municipal d'ICV-EUiA "La manca de cobertura de necessitats socials a la ciutat creix. I creix per l'impacte de la crisi, però creix també i molt per les retallades socials i pel desmantellament de les prestacions i de les polítiques socials i estructurals a Catalunya i a Barcelona."