XAVIER ARBÓS, catedràtic de Dret Constitucional QUIN VALOR TÉ LIMITAR EL DÈFICIT CONSTITUCIONALMENT? "Té un paper simbòlic i que pot jugar sempre a favor d'aquells que vulguin limitar la despesa pública. Per a la ciutadania, significaria que totes aquelles decisions que impliquen despesa pública, una despesa que surt dels nostres impostos, quedarien encotillats per una norma constitucional. Hi hauria una rigidesa notable que, en moments imprevistos, complicaria extraordinàriament les coses si s'hagués de generar una situació de dèficit." ÉS NECESSARI UN REFERÈNDUM? "Hi ha parts de la Constitució que, per ser modificades, comporten necessàriament la convocatòria d'eleccions i referèndum. Això es redueix a alguns apartats específics de la Constitució, com ara la monarquia, drets i llibertats, etc. Però la resta de la Constitució es pot canviar amb una majoria de 3/5 parts de cadascuna de les cambres, el Congrés i el Senat." ÉS POSSIBLE UN REFERÈNDUM? "Si una desena part de diputats o de senadors prengués la iniciativa, llavors s'hauria de convocar un referèndum de ratificació d'allò que haguessin acordat al Congrés i al Senat. I a mi em sembla que és altament necessari, jo crec que és politicament indispensable." PER QUÈ COSTA TANT CANVIAR LA CONSTITUCIÓ? "En aquest país hi ha hagut una enorme hipocresia. S'ha cridat a prendre's seriosament i a respectar la Constitució, cosa que a mi em sembla perfecte, però, alhora, molts dels mateixos que estan dient això no han estat capaços de complir allò que era a les seves mans. Per exemple, renovar amb temps i forma els magistrats del Tribunal Constitucional. Per tant, la seva credibilitat està 'per terra'."

Xavier Arboç ha criticat la hipocresia de la classe política, que és capaç d’improvisar una reforma de la Carta Magna, però que no es posa d’acord per renovar els magistrats del Tribunal Constitucional. Amb l’excepció d’alguns apartats específics, la Constitució es pot modificar per una majoria de tres cinquenes parts del Senat i del Congrés. Tot i això, si una desena de diputats o senadors decideixen fer un referèndum per ratificar la decisió, s’hauria de convocar.