Barcelona prohibirà la prostitució al carrer sense excepcions, així ho han acordat CiU i PP. Fins ara l'oferiment, negociació i acceptació de serveis sexuals a la via pública només era motiu de multa si es feia a menys de 200 metres d'un centre escolar. Amb la modificació de dos articles de ordenança del civisme actual es vol ser més contundent i endurir les sancions als clients. Per això s'eliminarà el preavís que la Guàrdia Urbana feia ara abans de posar la multa. JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde De fet, les darreres dades sobre sancions ja posen en relleu aquesta voluntat del govern. Entre gener i febrer es van posar el doble de multes a clients que a prostitutes. La modificació de la normativa municipal, però, ha dividit les formacions polítiques de l'Ajuntament. PSC, Iniciativa i Unitat per Barcelona consideren que canviar l'ordenança no serà suficient per acabar amb la prostitució. ASSUMPTA ESCARP, PSC "No es pot regular la prostitució surprimint dues frases de l'ordenança, una cosa és ser abolicionista i una altra prohibicionista" ELSA BLASCO, ICV-EUiA "El govern, per segona vegada, endurirà l'ordenança per la porta del darrera, de forma avergonyant, aprofitant una iniciativa del PP. Ignorant fins i tot un informe dels seus propis tècnics que desaconsellen la prohibició" ÀNGELS ESTELLER, PP "Les famílies que han de transitar per les places, per la vía pública no tenen dret a viure amb tranquil.litat sense necessitat de veure imatges de prostitució i d'oferiment de serveis, qui té drets i qui no té drets. Vostè sempre tenen aquest argument que és més una política panfletària que una política de rigor" JOAN LAPORTA, UxB "Si el PP li molesta la prostitució, ells estan governant a l'estat espanyol i per tant tan fàcil com promoure una llei que la prohibeixi." Ara comença un període d'al·legacions i exposició pública, els canvis s'aprovaran abans de l'estiu. Des de l'organització Genera, una associació que atén i assessora treballadors sexuals, han valorat la modificació de l'ordenança. Consideren que el fet de prohibir la prostitució al carrer i endurir les sancions empitjorarà les condicions de treball i de vida de les prostitutes. CLARISSA VELOCCI, portaveu de Genera "És a dir clandestinitzar, marginalitzar, excloure encara més. Això significa encara més acabar de trencar el vincle amb la policia que hauria de garantir la seva situació, els seus drets de ciutadania. Però més important encara, més difícil encara per aquelles dones que es troben en situació de prostitució forçada."

En concret, es tracta de canviar dos articles de la Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana referents a la utilització de l’espai públic per a l’oferiment i la demanda de serveis sexuals. Entre altres aspectes, es vol eliminar l’obligatorietat que hi ha ara d’avisar -prèviament a la multa- tant a clients com a prostitutes.

El Govern també vol que el redactat prohibeixi de manera “més clara” la prostitució a l’espai públic i que hi hagi sancions més elevades per als clients.

Aprovació abans de l’estiu

El redactat final de la modificació de la normativa es treballarà en els propers mesos. Ara, sortirà a exposició pública durant 30 dies perquè pugui rebre al·legacions. El govern municipal preveu que l’aprovació definitiva es farà abans de l’estiu.

Es dupliquen les multes als clients

Segons dades municipals, durant 2011 es van posar 627 multes a prostitutes per oferir sexe a menys de 200 metres d’una escola, 566 sancions a clients i 140 per mantenir relacions sexuals al carrer -en aquest cas, la multa es posa tant a la prostituta com al client-.

En els dos primers mesos de 2012, les multes han estat: 54 a prostitutes, 101 a clients i 10 per mantenir sexe al carrer.