L’Ajuntament vol posar fre als locals de jocs i apostes a la ciutat per evitar addiccions. Per això, la Comissió de Govern ha aprovat una suspensió de comunicats per obrir nous establiments de jocs i apostes durant un any. Això afecta tots els establiments de jocs d’atzar, és a dir, als salons de joc, els bingos i els casinos. Mentre duri la prohibició es redactarà un pla d’usos per regular-ne la implantació i reduir-ne la presència a la ciutat.

La suspensió també afecta la concessió de llicències d’obres per l’obertura o l’ampliació d’aquest tipus de negocis.

Objectiu: reduir el nombre d’establiments

Actualment, a Barcelona hi ha 53 locals dedicats als jocs d’atzar: 35 salons de joc, 17 bingos i 1 casino. El pla d’usos vol reduir aquesta xifra, és a dir, no concedir més llicències quan tanqui un d’aquests locals, i també evitar que n’hi hagi a prop d’equipaments sensibles com escoles o centres sanitaris. La intenció és dotar a l’Ajuntament d’una normativa que prioritzi la defensa de la salut de les persones.

Crida a la resta d’administracions

L’Ajuntament també exigeix a la resta d’administracions que tenen competències sobre el joc que en limitin la publicitat, tal com passa amb els anuncis sobre alcohol i tabac.

A banda de la suspensió d’obrir nous negocis durant un any, el consistori també ha aprovat altres mesures, com ara impedir que des de les dependències municipals es pugui accedir a les pàgines de joc en línia. També s’exigirà que en els contractes i les convocatòries de subvencions anuals hi hagi clàusules específiques perquè les empreses tinguin plans o mesures per combatre les addiccions. A més, es crearan programes de prevenció dirigits a les escoles i es prohibirà la publicitat o el patrocini d’aquests negocis a la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona.

A Catalunya un 0,4 % de la població d’entre 15 i 64 anys pateix un trastorn relacionat amb el joc, fet que equival a 20.000 persones. Els homes i els joves són els que tenen una posició de més risc.